środa, 25 maja 2016

Budowa plotki Winylowe na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek nie potrzebuje zezwolenia na to ani zawiadamiania tego faktu starostwu powiatowemu z wyjątkiem kilku przypadków.

Stawianie sztachetki PVC na ogrodzenie i furtkę ze sztachet nie wymaga zezwolenia na to ani komunikowania tego faktu do starostwa powiatowego wyjąwszy wyjątkowe wypadki.

Balaski PCV na ogrodzenie i furtę ze sztachetek nie przekraczające wysokości 2,2 m stawiane pośrodku dwoma sąsiednimi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności urzędowych. Tyczy się to także ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń blisko dróg prywatnych i wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania plotki z Winylu na ogrodzenie i bramę ze sztachetekdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy płotu powinno określać formę ogrodzenia, metodę dokonania jego instalacji a także zaplanowany dzień rozpoczęcia budowy.
  5. Prócz zgłoszenia wypada dodać oświadczenie o upoważnieniu do dysponowania nieruchomością w zamysłach budowlanych a także o ile jest to zadane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Nieraz do stawiania plot PCV na plot i bramkę ze sztachet potrzebne są uzupełniające uzgodnienia tj. np. aprobata zarządcy drogi na miejsce zjazdu.

Stawianie płotu można rozpocząć po 30 dobach od chwili zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie uprzednio sprzeciwu. Sprzeciw może zaistnieć w sytuacji, kiedy zamierzane sztachety PVC na ogrodzenie i furtkę ze sztachet jest niezgodne z uzgodnieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej szosy. W sytuacji jak projektowane ogrodzenie plastykowe na ogrodzenie i furtkę sztachetowaprawdopodobnie może grozić bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. poprzez ograniczanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować otrzymania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia jest ważne przez okres dwóch lat. Brak przystąpienia do robót przez ów czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w przypadku ochoty zbudowania ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz